Ние сме едно малко семейно предприятие, което ежедневно се грижи с любов и ангажимент за нашите насаждения и нашите продукти. 

Те се намират в една типично швабска, любима местност – долината на нашата река Ремс. Това са отгледани, култивирани насаждения, с техните овощни градини, състоящи се от самобитни, чворести, високостеблени овощни дървета. 

>> четете нататък 

Към нашите швабски овощни градини се присъединява една друга наша страст – нашите маслинени гори в Гърция.

Когато през септември и октомври приберем реколтата си от овощните градини, в началото на ноември се отправяме към Гърция за реколтата на маслините.

>> четете нататък