Ние сме едно малко семейно предприятие, което ежедневно се грижи с любов и ангажимент за нашите насаждения и нашите продукти.

Те се намират в една типично швабска, любима местност – долината на нашата река Ремс. Това са отгледани, култивирани насаждения с техните овощни градини, състоящи се от самобитни, чворести, високостеблени овощни дървета.

>> четете_нататък(weiterlesen)

Към нашите швабски овощни градини, ние култивираме една друга наша страст – нашите маслинови гори в Гърция.

След като събираме реколтата от овощните си градини през септември и октомври, се отправяме към Гърция за маслиновата реколта в началото на ноември.

https://www.blankenhagen-streuobstwiesen.de/маслинови_гори(olivenhaine)/четете_нататък(weiterlesen)

https://www.blankenhagen-streuobstwiesen.de/маслинови_гори (olivenhaine)